Friday, 25 November 2011MySpace Layouts
MySpaceLayouts


Monday, 14 November 2011

Perihal Saya

Siti Aminah Binti Talib
No Matrik : D20102046212
Pensyarah :  Dr Nur Saadah Binti Fathil
KRT3013 - "Teknologi Maklumat Sekolah Rendah"

AT34 - Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Pengajian Jarak Jauh (PJJ)

Mengajar sebagai : Guru Pemulihan Khas Sekolah Rendah.


Rancangan Pelajaran Harian  Kelas Pemulihan Khas.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas :                         Pemulihan Khas ( Linus Tegar )

Mata Pelajaran :          Matematik

Tarikh :                        25.10.2011

Masa :                          30 minit

Bilangan Murid :         13 orang

Tajuk :                         Objektif:

Diakhir pembelajaran diharapkan murid-murid dapat:
1.      1.Mengenal pasti angka 1 hingga 5.
2.      2.Menulis angka 1 hingga 5.

Fokus Utama :
1.      1.Nombor bulat hingga 10.

Fokus Sampingan:
1.1.Menyebut nombor, 1 hingga 9.
1.2.Mengenal pasti angka 1 hingga 9.
Penerapan Nilai : Bekerjasama, memberi perhatian,menghormati, patuh pada arahan.
KBKK:  Menjana idea, bersoal jawab, mengingat, main peranan.
Pengetahuan sedia ada:  Murid boleh menyebut nombor secara berurutan iaitu  menyebut 
nombor 1 hingga 10.

Bahan Bantu Mengajar:
-kad-kad gambar .                  
-slide power point
-tanah liat
-lembaran kerja.
-pembilang (biji getah)


Rancangan Harian.

Langkah/
masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan / AlatSet Induksi

(5 Minit )

-Menyebut nombor 1 hingga 5

1.Menyanyi lagu mengikut guru (lirik lagu gajah menari)

2.Menyanyi sambil membuat gerakan.


Lagu dari rakaman cd.
LaptopLangkah 1

(10 minit)

1.Mengenal pasti angka 1 hingga 5.

2.Membilang objek 1 hingga 5.

1.Guru menunjukkan kad gambar dan bersoal jawab dengan murid mengenai gambar yang dilihat.

2.Guru memperkenalkan murid angka 1 hingga 5.

3.Latih tubi membilang angka 1 hingga 5 secara kelas.

4.Latih tubi membilang angka secara  individu.


Kad-kad gambar

Kad-kad nombor

Pembilang
Biji getah

Langkah 2

(10 minit )

1.Menyusun nombor, 1 hingga 5


2.Menulis angka 1 hingga 5
1.Guru menjalankan aktiviti bersama murid membentuk angka dengan tanah liat.

2.Menulis angka 1 hingga 5 di dalam buku latihan.

3.Menulis angka dengan betul dengan bantuan daripada guru.

4.Memadankan angka dengan bilangan gambar yang betul.


Tanah liatBuku latihan


Lembaran kerja.


Penutup

(5 minit)


Refleksi.

1.Guru meminta murid membilang secara berurutan no 1 hingga no 5.
2. Sekali lagi guru menegaskan supaya murid mengingat dan mengenal no 1

3.Sekali lagi secara beramai-ramai menyanyi lagu “gajah menari” sambil membuat gerakan mengikut senikata lagu.


Kad nombor


Senikata lagu
Muzik dari cd

Nilai: menghayati seni muzik.NOMBOR BERGAMBAR

1 EKOR LEBAH

2 EKOR SEMUT
 3 EKOR NYAMUK4 EKOR LALAT

 


 
                                 VIDEO MENGAJAR MIKRO PEMULIHAN MATEMATIK


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Kelas :                         Pemulihan Khas Literasi ( 2  Cekal )
Mata Pelajaran :          Bahasa Melayu (Literasi )
Tarikh :                        3.4.2011
Masa :                          60 Minit
Bilangan Murid :         13 orang
Tajuk :                         Anggota Badan Saya.
Objektif:  Diakhir pembelajaran diharapkan murid-murid dapat:
1.      Membaca sekurang-kurangnya 2 ayat pendek.
2.      Menulis  sekurang-kurangnya 2 ayat pendek.
3.      Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul
Fokus Utama :
5: Membina, membaca, memahami dan menulis ayat tunggal.
Fokus Sampingan:
5.1:  Membina dan menlis kv + kv
Kemahiran Bahasa: Mendengar dan bertutur ,membaca dan menulis .
Sistem Bahasa: Membaca ayat pendek.
Pengisisan Kokurikulum:
1.      Ilmu - sains
2.      Nilai murni- menghargai anggota badan .
3.      Kemahiran Bernilai Tambah  : kemahiran berfikir – kreatif  - strategi –pembelajaran kontektual
4.      Pengetahuan sedia ada  :
-Murid sudah boleh membaca perkataan kv+kv
-Murid tahu atau kenal anggota badan.

Bahan yang membantu pelajar :
-Model murid .                        -Kad perkataan/ kad ayat.
kad-kad gambar .                    -slide power point

Rancangan Harian.


langkah

Isi kandungan

Aktiviti guru

Aktiviti murid

catatan

Set Induksi

(5 minit)

1.Nyanyian untuk menarik minat murid belajar.2. . Kepentingan menjaga kebersihan kuku.3.menjaga kesihatan anggota badan.

1.Guru memperdengarkan
lagu Saya Suka Hati dan meminta murid menyanyikan lagu tersebut.


2. Guru menerangkan kepentingan menjaga anggota badan kita.3. Guru juga menerangkan mengapa kita perlu bersyukur dengan anggota badan yang kita ada. .


1.Murid menyanyi lagu Saya suka hati bersama-sama guru dengan iringan lagu (slaid p.point)

2.murid mendengar dan berbincang dengan guru mengenai anggota badan .

3.murid mendengar dan mematuhi nasihat guru.

Alatan: Radio kaset/ laptop.


Slaid lagu power point.Nilai :
-kebersihan
-bersyukur


Langkah 2

(10 Minit)

Mengenal dan mengecam bahagian anggota badan.

http://htmlimg4.scribdassets.com/cqow7dehiil1j4/images/1-4179afaadd/000.jpg


1.Guru menayangkan slaid anggota badan dan berbincang dengan murid mengenai bahagian tubuh badan.


2. Guru meminta murid mengeja perkataan berdasarkan gambar yang ditayangkan.

1.Murid melihat slaid power point dan berbincang dengan guru mengenai gambar-gambar yang dilihat.

2.Murid mengeja perkataan yang ditunjukan oleh guru.


BBM:
Slaid power point

Strategi:
Pembelajaran kontetektual

Nilai:
Cerdas teliti.

Langkah 3

(15 minit)

Membaca ayat pendek
          kaki
TEETH
Gigi

EYE
 Mata

5240057019144160003184166

daguJARI
Jari


1.Guru mempamerkan  lima kad gambar


2. Guru membimbing murid untuk membina ayat berdasarkan gambar yang dipamerkan.


3.Murid dibimbing membaca ayat pendek yang telah dibina bersama-sama dengan guru.

1.Murid melihat gambar-gambar yang dipamerkan.

2. Murid membina ayat berdasarkan gambar dengan bimbingan dari guru.

3.Murid membaca ayat pendek yang telah dibina sebentar tadi.

BBB:
Kad gambar

Kecerdasan Pelbagai:
Verbal-lingustikNilai:  Bekerjasama

Langkah 4

(25 minit)

Susun perkataan menjadi ayat.

sakit Adik kaki saya.


saya gigi sakit .Abang


mama sangat Jari cantik

janggut ada Dagu bapa

kakak Mata saya cantik.1.Setiap kumpulan diberi beberapa kad perkataan.

2. Guru meminta murid menyusun perkataan yang diberi menjadi ayat yang betul.

3.Murid dikehendaki menyesuaikan ayat dengan gambar yang betul.

4.Guru meminta murid membaca ayat yang telah dibina kepada kelas.


5.Guru memberi lembaran kerja kepada semua murid dan meminta murid membuat latihan dalam lembaran kerja tersebut.


1.Setiap kumpulan menerima kad-kad perkataan.

2.Murid menyusun  perkataan menjadi ayat pendek.

3.Murid memadankan gambar dengan ayat yang mereka bina.

4.Murid membaca ayat yang telah mereka bina kepada kelas.

5.Murid menerima lembaran kerja dari guru dan cuba membuat latihan yang diberi.

BBB:

Kad perkataan


Nilai: Kerjasama
Kreatif.


Penutup.

(5 minit)


1.Guru meminta murid menyatakan perkara yang telah dipelajari pada hari ini.

2.Guru minta murid menyanyi sekali lagi lagu
Saya Suka Hati.

1.Murid menyatakan perkara yang telah dipelajari hari ini.

2. Murid menyanyi semula lagu Saya Suka Hati.

Nilai:
Bersyukur

Rasa gembira.

KESIMPULAN
               Pengajaran dan pembalajaran yang aktif ini menarik minat murid untuk terus balajar bermula dari set induksi sehinggalah penutup sesi pengajaran dan pembelajaran.

PENILAIAN
               85 % murid mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dengan membina dan menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.

TUGASAN
               Tugasan yang diberi kepada murid dapat dilaksanakan oleh  murid dengan jayanya. Tugasan yang diberi berjaya menarik minat murid untuk belajar secara bekerjasama dan aktif. dalam aktivit ikumpulan, murid bersaing secara sihat dan bersungguh-sungguh. Ini menunjukkan perancangan yang teliti telah dibina oleh guru.             
                       VIDEO MENGAJAR BAHASA MELAYU PEMULIHAN Saturday, 12 November 2011

PROGRAM SEKOLAH


GURU DAN MURID BERSAMA DI HARI KHATAM AL-QURAANUSTAZ SIBUK DI HARI KHATAM AL-QURAAN

PROGRAM MEMBACA SATU DUNIA

UCAPAN GURU BESAR DI HARI KHATAM AL-QURAANSUMBANGAN KEPADA MURID YANG TELAH KHATAM AL-QURAAN

Monday, 24 October 2011